Update on NSUI President Selection 2017

15 05

List of Shortlisted Candidates Age wise screening NP candidate


NAME STATE
Abin Varkey KERALA
Ajay Chhikara HARYANA
Akhil JS KERALA
Amit Singh UP WEST
Angelica Arabam MANIPUR
Anil Meena RAJASTHAN
Ankit Dedha DELHI
Anushesh Sharma UP WEST
Arun Hooda HARYANA
Bharat Kumar RAJASTHAN
Bhushan Penchelwar MAHARASTRA
Deepak Negi UTTARAKHAND
Devendra Yadav CHATTISHGARH
Dron Yadav RAJASTHAN
Fairoz Khan J&K
Hasiba Amin GOA
Karishma Thakur UP
Kumar Raja JHARKHAND
Leni Jadhav MAHARASTRA
Lingam Baikani TELANGANA
Manish Sharma MADHYA PRADESH
Manthan Pathak MUMBAI
Neeraj Kundan J&K
Neeraj Mishra DELHI
Neha Singh RAJASTHAN
Nigam Bhandari HIMACHAL PRADESH
Nikhil Dwivedi CHATTISHGARH
Pramod Kumar BIHAR
Salla Sowjanya TELANGANA
Shahnawaz Saikh GUJARAT
Shivraj More MAHARASTRA
Sumit Bhagasara RAJASTHAN
Sunny Mehta PUNJAB
Surbhi Dwivedi MUMBAI
Uday Chib J&K
Vardhan Yadav HARYANA
Varun Khari DELHI
Venkat Rao TELANGANA
Vipin Wankhede MADHYA PRADESH
Vivekanand Pathak UTTAR PRADESH